Trykudstyr og vakuumteknik baggrund

Trykudstyr og vakuumteknik

Vi rådgiver om:

Trykudstyrsdirektivet.

Vi har indgående kendskab til trykudstyrsdirektivet (PED) og gode relationer til bemyndigede organer.

Dimensionering.

Vi kan beregne, dimensionere og konstruere trykbeholdere og autoklaver og har endvidere udviklet vores egne autoklavelukkere.

Vakuumsystemer.

Vi har gennem tiden dimensioneret og projekteret en lang række vakuumsystemer og har derigennem opbygget en betragtelig erfaring. Vi har gode erfaringer med energioptimering i forbindelse med vakuumsystemer. Særligt i meget fugtige miljøer.

Komponentvalg.

Pumper, varmevekslere, vakuumpumpetype, leverandører, ventiler. Gennem vores samarbejdspartnere er vi leveringsdygtige i de fleste af disse komponenter.